Chinese Buddha Statute
กรอบรูปแผ่นภาพทองคำ 99.99 ถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นมงคล เหมาะกับการมอบให้เป็นของขวัญสำหรับคนสำคัญหรือลูกค้าทั่วไปในเทศกาลต่างๆ
แผ่นภาพครอบครัวช้างไทย ทำจากแผ่นทองคำ99.99% ผ่านงานหัตถศิลป์ อันประณีต บรรจง กลายเป็นงานหัตถศิลป์ทองคำอันทรงคุณค่า ขนาดกรอบรูป 18 x 30 ซม