Chinese Buddha Statute
เปิดรับล้างงาน ElectroForming เก่า เริ่มต้น 100 บาท

 บริษัทเราเปิดรับงานล้าง ElectroForming เก่าแล้วนะครับ

ไม่ว่าคุณจะเคยซื้อหรือนำไปทำการเคลือบทองคำจากที่ไหนมา เราก็รับล้างงานให้ครับ อัตราค่าล้างงานไม่แพงครับ เริ่มต้นเพียง นิ้วละ 100 บาทครับ