Chinese Buddha Statute
ช้างทรงเครื่องเนื้อเรซิ่น เคลือบด้วยทองคำ99.9

ก่อนทำเป็น เรซิ่น ครับ


หลังจากเคลือบแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับ