Chinese Buddha Statute
แหนบห้อยพระ เคลือบทองคำบริสุทธิ์ 99.9%

เนื้อในเป็นสแตนเลส เคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.9%

 

ราคา : 500.- บาท