Chinese Buddha Statute
พระพิฆเนศนั่งบัลลังก์

สูง 10 นิ้ว เนื้อในเป็นทองเหลือง เคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.9% 

ราคา : 9,500.- บาท