Chinese Buddha Statute
พระพิฆเนศ ปางค์ถือร่ม เดินทางแสวงโชค

สูง 8 นิ้ว เนื้อในเป็นทองเหลือง เคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.9%

 

ราคา : 6,500.- บาท